Uitslag jeugdkaatsen Bijlsma, v.d. Meer & Brouwer Partij

donderdag 4 september 2014

Op zaterdag 30 augustus werd de laatste ledenpartij van dit seizoen gekaatst. In 4 velden werd er door senioren (dames en heren) en jeugd gekaatst.

Stienser jeugd vertegenwoordigd bij KNKB welpen in Leeuwarden

maandag 1 september 2014

Vandaag deden er bij de KNKB Welpen voor het eerst dit seizoen leden van KC de Boer mee, t.w. Rienk Jonker, Marsha Broersma, Marije v.d. Molen, Elske van Straten en Mayke Boonstra.

Slotwedstrijd pupillenjongens

maandag 1 september 2014

In moaie ôfsluter fan it seizoen foar de gebroeders Van der Meulen. Beide yn ‘e prizen op ‘e slotwedstryd pupillen yn Sint Jabik.

Jildou Felkers wint tweede prijs in Weidum

donderdag 28 augustus 2014

Jildou Felkers won de 2e prijs bij K.f. Nije Kriich Weidum in meisjes del wedstrijd samen met Leila Moufakkir en Mintje Meintema.

Uitslag puntenklassement federatie Tusken Waed en Ie

donderdag 28 augustus 2014

De winnaars van het Puntenklassement 2014 van de federatie Tusken Waed en Ie

Tweede prijs voor Gerrit Winkel in Sexbierum

donderdag 28 augustus 2014

Gerrit Winkel won 24 augustus samen met Sjoerd Smits uit Britsum en Jehannes Gietema uit Akkrum de 2e prijs bij KV Dtddios SexbierumPietersbierum bij de jongens del A Klasse.

pearkekeatsen

dinsdag 19 augustus 2014

H Klasse
1. Nynke van der Meer & Hielke Miedema
 2. Yvonne Postma & Tjerk Postma
3. Elske Bakker & Hendrik van der Meer
Q klasse Winnaarsronde
1. Tineke van der Heide & Jaco Hiemstra
2. Marije Zijlstra & Jelmer Bijlsma
3. Bea de Jong & Arjen de Groot
3. Ashley Spaanstra & Oege Hessel Faber
Verliezers ronde
1. Houkje Bokma & Annéus Oostenbrug
2. Doritia Jansma & Eelko Jansma

Jeugdnachtkaatsen groot succes

maandag 18 augustus 2014

Voor het eerst werd er ook door de jeugd in “de nacht” gekaatst. Er werd gekaatst in een A- en B-klasse, waarbij elk 12 deelnemers waren. De jeugd kaatste 3x een partij met wisselende ‘maten’ en met een luchtbal.

Jelger wint de krans

zondag 17 augustus 2014

Alle waar sawat hân sneon 16 augustus yn Niawier-Metslawier.

Krans voor Gerrit Winkel in Goutum

zondag 10 augustus 2014

Gerrit Winkel heeft met Sjoerd Boonstra uit Akkrum en Bart Reijenga uit Witmarsum de eerste prijs gewonnen bij de herencategorie.

Lisl Miedema wint derde prijs in Jorwert

zondag 10 augustus 2014

Samen met Rixt Keuning in Wiuwert heeft Lisl Miedema de derde prijs gewonnen in Jorwert.

Eerste prijs voor Melissa Rianne Hiemstra in Deinum

zondag 10 augustus 2014

Melissa Rianne Hiemstra wint samen met Feikje Bouwhuis en Marije van der Meer eerste prijs bij Dames 1e klas in Deinum.

Jannica heeft weer een succesvol weekend

zondag 10 augustus 2014

Jannica van der Ploeg en Boukje Ellen Bosma uit Makkum hebben zaterdag 9 aug. de eerste prijs in de verliezers ronde gepakt in Driesum bij de schoolmeisjes del.

Wilke wint in krans

zondag 10 augustus 2014

It waaide dat it rikke yn Folsgeare, mar Wilke en syn maat Gerrit Hendriks út Lollum keatsen fantastische partijen. 

3e prijs pupillenjongens

dinsdag 5 augustus 2014

De 3e prijs verliezersronde pupillenjongens was zondag 3 augustus in Spannum voor Jelger met zn maat Marwin Tolsma uit Arum
Bêst keatst, mannen!

Jannica wint weer een prijs

maandag 4 augustus 2014

Amerins de Groot en Jannica van der Ploeg zijn zondag 3 aug. tweede geworden in de a-klasse in Hallum. De winst ging naar Selma van der Molen en Jessca Terpstra

Tweede prijs voor Jannica

zondag 27 juli 2014

Jannica van der Ploeg is zaterdag 26 juli tweede geworden met Selma van der Molen uit Witmarsum bij de schoolmeisjes A-klasse in Easterlittens.
Eerste werden Kim Dijkstra en Lobke Vlasbloem uit Makkum met 19 punten,Jannica en Selma hadden 18 punten

Vierde prijs voor Stiens afdeling Makkum

dinsdag 22 juli 2014

Bij de jongens afdeling in Makkum wonnen Gerrit Winkel en Kevin Jordi Hiemstra zondag de 4e prijs.

Kransen ledenpartij 13 juli 2014 voor ...

dinsdag 15 juli 2014

Bij de dames wonnen Boudien Felkers, Adri Abma en Symona de Boer. Ruerd van der Meer, Wieger van der Meulen en Hielke Miedema hadden de krans bij de heren.

Kevin Jordi Hiemstra en Gerrit Winkel in Akkrum in de prijzen

dinsdag 15 juli 2014

Afgelopen zondag tijdens de jongens vf partij in Akkrum won Kevin Jordi Hiemstra met Wiebe Dijkstra en Nick Leistra de 2e prijs. Gerrit Winkel won hier de 3e prijs samen met Mark Jan Ykema en Joran Gerbranda.

Wilke yn de prizen

dinsdag 15 juli 2014

Yn sinneskyn Berltsum KNKB pupillen. Moaie partijen! Wilke pakte de 1e priis verliezersronde.

Stiens wint 3e prijs op NK 50+

zondag 6 juli 2014

De 3e prijs op het NK 50+ is voor Hotze Rusticus, Hans Felkers en Fokke Dijkstra na het verlies van Sint Jacob met 5-5 6-4.

Jannica wint de derde prijs

zondag 6 juli 2014

Bij de vrije foratie schoolmeisjes en Reduzum samen met Annet de Haan en Nynke Meckers.

Krans voor Gerrit Winkel in Lollum-Waaksens

zondag 29 juni 2014

Gerrit Winkel won bij Keatsferiening Lollum-Waaksens de eerste prijs samen met Rykhelt Smink uit Baaium en Evert Pieter Tolsma uit Winsum in de categorie jongens A-klasse.

Eerste prijs verl.ronde voor Jildou in Heerenveen

dinsdag 24 juni 2014

In Heerenveen won Jildou Felkers samen met Wybrig Bakker en Amarins De Groot de 1e prijs verl. in meisjes B-klasse.

Gerrit Winkel wint derde prijs in Witmarsum

dinsdag 24 juni 2014

In Witmarsum won Gerrit Winkel zondag 22 juni samen met Kars Zeinstra en Douwe Anema de derde prijs tijdens de 2e klas del.

Derde prijs voor Melissa Rianne Hiemstra in Easterein

dinsdag 17 juni 2014

Yn Easterein hjoed de froulju 1e klasse te gast yn in t.i.l.-wedstriid mei 14 partoeren. Partoer 14 hie mar 2 dielnimmers, dat der moast in oantal kearen bylotte wurde.

Kc de Boer viert 120-jarig bestaan met jubileumpartij

dinsdag 17 juni 2014

Op zondag 15 juni werd het 120-jarig bestaan van Kc de Boer gevierd met een jubileumpartij voor jeugd en senioren. Deze partij werd gesponsord door Meneer en Mevrouw Hoekstra.

Jannica wint schoolmeisjes A

zaterdag 7 juni 2014

Jannica van der Ploeg heeft zaterdag samen met Jesca Terpstra (Easterein) in Anjum de a-klasse schoolmeisjes gewonnen met 19 punten. De tweede prijs was voor Kim Dijkstra (Makkum) en Rianne Nutma (Winsum) met 18 punten.

Jannica weer in de prijzen

maandag 2 juni 2014

Jannica is zondag 01-06 tweede geworden in Witmarsum samen met Jesca Terpstra (Easterein)

Stiens wint derde prijs meisjes afdeling in Grou

zondag 1 juni 2014

Jildou Felkers en Lisl Miedema behaalden de halve finale bij de afdeling meisjes in Grou.

Tweede prijs voor Kevin en Laas Pieter in Pingjum

zondag 1 juni 2014

Bij de A-klasse won het partuur Wiebe Dijkstra (Anjum), Jouke Vlasbloem (Makkum) en Dirjan Bouma (Grou) De tweede prijs was weggelegd voor het partuur Kevin Jordi Hiemstra (Stiens), Evert Pieter Tolsma (Winsum) en Laas Pieter van Straten (Feinsum).

Jannica van der Ploeg ook succesvol in Witmarsum

zondag 1 juni 2014

De finale ging tussen de parturen van Selma van der Molen en Jannica van der Ploeg. De finalisten maakten er een spannende wedstrijd van die pas werd beslist op 5-5- en 4-6 in het nadeel van Jannica.

Krans voor Jannica van der Ploeg in Hartwerd

zondag 1 juni 2014

1e priis: Jannica vd Ploeg, Stiens en Simona Kootstra, Minnertsga

Jelger van der Meulen wint 3e prijs in Stiens

vrijdag 30 mei 2014

Bij de KNKB-wedstrijd pupillen in Stiens won Jelger van der Meulen met Jurrit Kuipers uit Beetgumermolen de derde prijs.

Tweede prijs voor Jelger van der Meulen in Sint Jabik

maandag 26 mei 2014

In Sint Jacobiparochie tijdens de pupillen del won Jelger vd Meulen de 2e prijs met Martijn Wiersma uit Kimswerd.

Uitslagen ledenpartij senioren 25 mei 2014

maandag 26 mei 2014

De winnaars van de ledenpartij van afgelopen zondag bij de senioren bij de heren: Sander Schouten, Ab van der Molen en Harke Miedema. Bij de dames wonnen Melanie van der Mossel, Dikkie de Vries en Annet Bierma.

Jeugdledenpartij 25 mei 2014

maandag 26 mei 2014

Op zondag 25 mei deden er 31 jeugdleden mee aan de 2e ledenpartij van 2014.

Uitslagen Federatiewedstrijd Froubuurt 24-5-2014

maandag 26 mei 2014

Marscha Broersma, Diede Schouten, Marije van der Molen, Rienk Jonker, Jesse Schouten, Joukje Annema en Nick Feenstra vielen in de prijzen.

Krans voor Anno Miedema in Leeuwarden

maandag 19 mei 2014

Afgelopen week won Anno Miedema bij de 55+ bij LKC Sonnenborgh de 1e prijs in de A klasse ( individueel)

Premie voor Kevin Jordi Hiemstra in Huizum

maandag 19 mei 2014

Bij de KNKB A-klassejongens d.e.l. partij met 4 parturen (poule) wonnen na een spannende finale Kevin Jordi Hiemstra, Gideon Swanson en Marco de Groot de 2e prijs.

Melissa Hiemstra wint derde prijs in Pingjum

maandag 19 mei 2014

In Pingjum tijdens de Dames 1e klas won Melissa Hiemstra met Tineke Dijkstra (Easterein) en Marit Kuperus (Franeker) de 3e prijs.

Derde prijs voor Jannica van der Ploeg in Workum

maandag 19 mei 2014

Veel zon, weinig wind en een aangename temperatuur waren ideale kaatsomstandigheden , waaronder deze partij in Workum werd gehouden.

Regenachtige Dames hoofdklasse op de vrijdag

zaterdag 10 mei 2014

Op vrijdag werd de Dames hoofdklasse partij gekaatst met 8 parturen op de lijst. Met een goede publieke belangstelling werden er leuke spannende partijen gekaatst.

Durk van der Schaaf wint 50plus-partij

zaterdag 10 mei 2014

Op donderdag werd de KNKB 50+ wedstrijd gekaatst. Er werd in de A en B klasse gekaatst om de mooie prijzen beschikbaar gesteld door Piet Brolsma keurslager in Stiens.

Merkepartij jeugd

vrijdag 9 mei 2014

Wat een geweldige eerste dag van de Stienser Keatsdagen.

Krans voor Jannica van der Ploeg in Huns-Leons

zondag 4 mei 2014

In Húns - Leons won Jannica van der Ploeg vandaag samen met Lobke Vlasbloem uit Makkum de eerste prijs bij de schoolmeisjes del.

Premie verliezersronde voor Jildou Felkers in Sneek

zondag 4 mei 2014

In Sneek won Jildou Felkers de tweede prijs in de verliezersronde meisjes del met Anna Kootstra uit Minnertsga en Yvonne Eisma uit Tzum.

Leden KC de Boer in de prijzen Federatiewedstrijd Hijum

zondag 4 mei 2014

Op 2 mei 2014 werd in Hijum in de volgende categorieën gekaatst: Welpen Jongens en Meisjes; Pupillen Jongens en Meisjes; Jongens en Meisjes en Schooljeugd Jongens en Meisjes

Draaisma en Draaistra winnen nachtkaatsen

woensdag 18 september 2013

Zaterdag 14 september werd het jaarlijkse nachtkaatsen weer georganiseerd door KC de Boer.

Uitslagen Bijlsma, Brouwer, Van der Meer-partij

zondag 8 september 2013

Op zaterdag 31 augustus werd de Bijlsma, Brouwer, Van der Meer-partij verkaatst.

Slotwedstrijd Jongens en Meisjes KNKB

woensdag 4 september 2013

Zondag 1 september stond oorspronkelijk de slotwedstrijd Jongens en Meisjes kaatsen op de agenda van de KNKB, omdat het de laatste partij was, en geen invloed meer had op het puntenklassement, werd besloten om te gaan teatsen. Dit viel wel in goede aarde bij de jongens en meisjes, want er werd volop gestreden.

grote ledenparij

maandag 2 september 2013

Sneon 31 augustus: de Bijlsma, van der Meer en Brouwer (grote leden)partij.
In prachtige keatsdei as ôfsluter fan it seizoen dy't de neikommende útslaggen oplevere by de jeugd:

Derde prijs voor Jannica van der Ploeg in Broeksterwoude

woensdag 28 augustus 2013

In Broeksterwoude bij de B Klasse del schoolmeisjes was er een 3e prijs voor het partuur van Jannica van der Ploeg en Annet de Haan.

Eerste prijs verliezersronde voor Jildou Felkers in Driesum

woensdag 28 augustus 2013

In Driesum won Jildou Felkers de 1e prijs in de verliezersronde bij de meisjes del samen met Rixt Sinnema (Wergea)

Jildou Felkers wint krans in Weidum

woensdag 28 augustus 2013

In Weidum bij de categorie meisjes uitnodiging wint Jildou Felkers samen met Sjanet Wijnia en Elma Breeuwsma de 1e prijs.

Melissa Rianne Hiemstra wint krans op Sonnenborgh

woensdag 28 augustus 2013

Tineke Dijkstra, Judy Bergsma en Melissa Rianne Hiemstra hebben de vrije formatiepartij voor dames 1e klasse in Leeuwarden gewonnen.

Nét geen krans voor Jelger van der Meulen in Zurich

dinsdag 20 augustus 2013

In Zurich bij welpen jongens del A klasse won Jelger van der Meulen de 2e prijs met Jorn Lars van Beem na 5-5 6-6 in finale.

Willem Ruisch wint 2e prijs in Damwald

dinsdag 20 augustus 2013

Willem Ruisch heeft in Damwald de 2e prijs jongens del B klasse samen met Ewald Seepma (Oosternijkerk) en Jouke Dotinga (Gauw) gewonnen.

Piet Santema wint 3e prijs bij 50+ partij

dinsdag 20 augustus 2013

In Easterlittens won Piet Santema de 3e prijs bij de 50+ B- klasse samen met Anne de Groot (Veenwouden) en Jouke de Roos. (Luttelgeest)

Krans voor Melissa Rianne Hiemstra in Workum

dinsdag 20 augustus 2013

In Workum wint Melissa Hiemstra samen met Ilse Noorman en Imke van der Leest de 1e prijs bij Dames 1e klasse.

Gerrit Winkel pakt opnieuw een prijs in de A-klasse

maandag 19 augustus 2013

Samen met Erwin Zijlstra en Dirjan Bouma heeft Gerrit Winkel de eerste prijs gewonnen in Damwoude.

Jelger van der Meulen wint verliezersronde in Morra

zondag 18 augustus 2013

Sneon 17 augustus, pupillen KNKB Moarre-Ljussens. Op dizze prachtige keatsdei begûn it derop te lykjen dat Wilke en Jelger van der Meulen tsjin mekoar út komme moesten yn 'e finale verliezersronde.

Winst verliezersronde in Wier voor Werner Roorda

zondag 18 augustus 2013

Met Freerk Blanksma won Werner Roorda de 1e prijs verl in Wier bij pupillen jongens del B-klasse.

Eerste prijs verliezersronde voor Gerrit Winkel in Tzummarum

zaterdag 17 augustus 2013

In Tzummarum won Gerritt Winkel de 1e prijs in de verliezersronde bij jongens vf met Joran Gerbranda en Mark Jan IJkema.

Stiens levert topprestatie met 2e prijs op de Freule

vrijdag 16 augustus 2013

Een verslag én mooie foto's van de Freule 2013

Wessel Nieuwhof in de prijzen in Berlikum

dinsdag 13 augustus 2013

Zaterdag won Wessel Nieuwhof in Berlikum bij de schooljongens del in de B-klasse in de verliezersronde een 3e prijs met Thom Buwalda (Dronryp).

Werner Roorda wint krans in Reahus-Tirns

dinsdag 13 augustus 2013

Bij de pupillen jongens del zondag in Reahus-Tirns waren in de B-klasse de kransen voor Tim Bijlsma (Franeker) en Werner Roorda (Stiens).

Jongens d.e.l / meisjes d.e.l. KNKB Stiens

dinsdag 13 augustus 2013

Een eerste prijs voor Kevin Jordi en Edzer en een tweede prijs voor Jildou.

Gerrit Winkel wint de 2e prijs in Witmarsum

zondag 4 augustus 2013

Bij de wedstrijd jongens d.e.l. was de zege voor Erwin Zijlstra (Easterlittens), Remco Dooper (Witmarsum) en Catrinus van Wieren (Ried). In de finale werd met
5-2 en 6-2 gewonnen van Jan Peter Bootsma (Itens), Johan Hibma (Arum) en Gerrit Winkel (Stiens). De kleine premie was voor Jehannes Gietema (Akkrum), Wieger Nutte Visser (Anum) en Simon Houtsma (Tzummarum).

KNKB pupillen jongens

maandag 29 juli 2013

Snein 28 july: knkb pupillejongens yn Stiens. 2 Stiensers op 'e list: Wilke en Jelger van der Meulen.

Tussenstand Kaatshandschoen klassement 2013

maandag 22 juli 2013

Dames en Heren

Uitslag ledenpartij 14 juli 2013

donderdag 18 juli 2013

Bij de heren wonnen Harke Miedema, Nico Woudwijk en Sjolle van der Schaaf. Bij de dames ging de krans naar Berber Roosma, Diana van der Kamp en Joyce van der Meer.

Melissa Rianne wint in Mantgum

dinsdag 16 juli 2013

De wedstrijd d.e.l. voor de dames eerst klasse in Mantgum is zaterdag gewonnen door Tineke Dijkstra (Easterein), Judy Bergsma (Wommels) en Melissa Rianne Hiemstra (Stiens).

Jildou Felkers wint de krans in Easterlittens.

maandag 15 juli 2013

Jildou wint de 1e prijs met Jennie Terpstra (Mantgum) en Rixt Keuning (Wieuwert) in de meisjes del B-klasse wedstrijd.
De finale werd met 5-5 en 6-4 gewonnen.

Kevin wint 1e prijs

donderdag 11 juli 2013

in de verliezersronde KNKB vf. jongens Sint Nicolaasga

Jongens winnen 4e prijs met afdeling in Wier

woensdag 10 juli 2013

De Stienzer jongens Gerrit Winkel en Kevin Jordi Hiemstra kaatsten zondag in Wier een afdelingswedstrijd. Ze verloren de vierde omloop nipt van Franeker op de stand van 5-5  6-6. Franeker won de krans in Wier.

Jildou Felkers wint 1e prijs in Buitenpost in meisjes del B-klasse.

zondag 7 juli 2013

Samen met Lisa Hofstra uit Wjelsryp won Jildou de finale met 5-3 en 6-4 van Rixt Hettinga (Tjalhuizum) en Anke Mollema (Nes).

Federatie afd.pupillen

donderdag 4 juli 2013

Woensdag 3 juli, slotwedstrijden federatie afdeling. Spannende wedstrijden bij de pupillenjongens in de hele competitie, tot tweemaal toe werd een achterstand van 5-1 zelfs door een Stienser partuur omgezet in winst, petje af!!

Gerrit Winkel tweede in Lollum

dinsdag 2 juli 2013

In de A-klasse was de premie voor Gerrit Winkel (Stiens), Marten Bergsma (Minnertsga) en Evert-Pieter Tolsma (Winsum). Zaterdag kaatsten de jongens een d.e.l. – wedstrijd in Lollum.

Pupillen KC de Boer succesvol in 2e ronde federatie-afdeling!

donderdag 27 juni 2013

Woensdag 26 juni vond de 2e ronde van de federatie-afdeling plaats in Alde Leije. Zowel de pupillenmeisjes als de -jongens kaatsten uiterst succesvol en kwamen met de eerste prijs thuis!

Kevin Jordi 1e prijs verliezersronde in St Nyk

woensdag 26 juni 2013

In Sint Nicolaasga werd zaterdag 22 juni  een wedstrijd voor jongens v.f. georganiseerd. In de verliezersronde wonnen Wiebe Dijkstra (Anjum), Nick Leistra (Tzummarum) en Kevin Jordi Hiemstra (Stiens).

Kevin Jordi en Laas Pieter winnen 2e prijs in Raard A-klasse

maandag 24 juni 2013

De jongens A -klasse speelden op het kaatsveld van K.V. Wez Wiz te Raerd. Ondanks zeer wisselvallig weer waarbij zon, regen en wind elkaar aflosten, werd het toch een prachtige kaatsdag voor alle kaatsliefhebbers.

Gerrit Winkel wint 1e prijs in Raard B-klasse

maandag 24 juni 2013

Gerrit Winkel, Jelle Bram Hoekstra en Herre de Vries stonden aan het einde van de kaatsdag met de mooie kransen om.

Ledenpartij senioren 21 juni 2013

zondag 23 juni 2013

Vrijdag 21 juni organiseerde KC de Boer een ledenpartij.

Ledenpartij jeugd 21 juni 2013

zaterdag 22 juni 2013

Ledenpartij 21 juni. De langste dei fan 't jier, begjin fan de simmer, mar it like wol hjerst!! Gelukkig kon de ledenpartij doorgaan van de consul. Er werd spannend gekaatst.

Jildou wint 2e prijs tijdens KNKB Meisjes del A/B in Britsum.

vrijdag 21 juni 2013

Nadat eerder deze wedstrijd werd afgelast, werd het restant van de partij afgelopen woensdag uitgekaatst. Jildou won samen met Marrit Zeinstra (Peins) en Lotte Delgrosso (Marsum) de 2e prijs. In de finale verloren ze nipt met 5-5-6-2

Federatie afdeling

donderdag 20 juni 2013

Woensdag 19 juni
1e x federatie afdeling: vanwege schoolreisjes waarnemend partuur
pupillenjongens Stiens 1, maar toch de eerste prijs!!
Goed gedaan jongens!
Op de foto de winnaars: Werner Roorda en Jelger van der Meulen
(waarnemend partuurlid)

Werner Roorda wint derde prijs

woensdag 19 juni 2013

Werner Roorda had afgelopen zaterdag de derde prijs in Drachten bij de pupillen jongens del.   Zijn maat was Simon van der Vaart..

Tweede prijs verliezersronde voor Jannica

dinsdag 11 juni 2013

Zaterdag in Tzum won Jannica van der Ploeg met haar maat Baukje Ellen Bosma uit Makkum de tweede prijs in de verliezersronde bij de KNKB-wedstrijd door elkaar loten B-klasse voor schoolmeisjes.

Stienser jongens in de prijzen in Bitgum

dinsdag 11 juni 2013

Gerrit Winkel en Kevin Jordi Hiemstra stonden tegen over elkaar in de finale van KNKB-wedstrijd voor jongens in de B-klasse. Gerrit versloeg met 5-5 6-4 zijn dorpsgenoot Kevin Jordi.

Heren hoofdklasse

dinsdag 11 juni 2013

Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger zijn winnaar geworden tijdens de heren hoofdklasse in Stiens.

Lisette Wagenaar koningin bij Dames Hoofdklasse

zaterdag 8 juni 2013

Vrijdag was de krans bij de dames Hoofdklasse voor Lisette Wagenaar St.Annaparochie ( koningin), Sjoukje Visser uit Ee en Geke de Boer uit Wergea

Jannica van der Ploeg wint A-klasse bij de jeugd

donderdag 6 juni 2013

De eerst prijs was voor Jannica van der Ploeg. De 2e en 3e prijs waren voor Nanne en Edser Rijpstra

Uitslagen prijswinnaars jeugd merkepartij

donderdag 6 juni 2013

Joukje Annema en Wilke van der Meulen wonnen in de B-klasse. De 1e prijs in de C-klasse was voor Owen Groenewoud en Manuel van der Zee. Bij de D-klasse hadden Elske van Straten en Jelmer Jansen de krans.

Krans voor Jildou Felkers in Raerd

maandag 3 juni 2013

In Raerd heeft Jildou Felkers samen met haar maten Alina Brandsma uit Goenga en Louise Krol uit Ee de krans gewonnen bij de d.e.l.-wedstrijd voor meisjes.

Tweede prijs voor Melissa Hiemstra in Oosterbierum

maandag 3 juni 2013

Zaterdag won Melissa Rianne Hiemstra de tweede prijs bij de d.e.l.-wedstrijd voor de de dames eerste klasse in Oosterbierum.

Jildou Felkers wint derde prijs in Niawier-Metslawier

zondag 2 juni 2013

Bij de meisjes d.e.l. in de B-klasse in Niawier-Metslawier heeft Jildou Felkers samen met Angela Donga uit Hallum de derde prijs gewonnen.

Derde prijs voor Jannica vd Ploeg bij de schoolmeisjes

zondag 2 juni 2013

Zaterdag wist Jannica van der Ploeg samen met haar maten de derde prijs te winnen in Ternaard bij de wedstrijd voor schoolmeisjes in Ternaard.

Kevin Jordi wint bij jongens d.e.l. in Morra

zondag 2 juni 2013

Jesse Rinia uit Makkum, Kevin Jordi Hiemstra uit Stiens en Erwin Zijlstra uit Easterlittens pakten zaterdag de zege bij de d.e.l. – wedstrijd voor jongens.

In de A-klasse was de premie voor Jehannes Gietema uit Akkrum, Wiebe Dijkstra uit Anjum en Jelte Drijfhout uit Poppenwier.

Uitslagen ledenpartij zondag 26 mei

zondag 26 mei 2013

Bij de jeugd verkaatsten 24 leden in 3 categorieën spannende partijen. Bij de heren won het partuur van Sybren Brouwer, Anneus Oostenbrug en Freddy Posthumus. Yvonne Postma won samen met Melanie van der Mossel bij de dames de krans.

Jildou Felkers kaatst haar dit weekend 2x in de prijzen

zondag 26 mei 2013

Afgelopen zaterdag kaatste ze in Hallum tijdens de del partij samen met Fenna Kramer (Winsum) en Anouk Tolsma ( Dronrijp). In de verliezersronde won ze de 1e prijs.

Stiens afgevaardigd bij afdeling pupillen Exmorra

zondag 26 mei 2013

Stiens met Werner Roorda, Wilke en Jelger van der Meulen verloor de 1e omloop van Menaldum (die uiteindelijk 2e werd). Daarna kaatsten de Stienzer pupillen verder in de opstap.  

Jildou neemt 2e prijs mee uit Burgwerd bij del wedstrijd voor meisjes.

zondag 19 mei 2013

Jildou Felkers won zaterdag in Burgwerd met Louise Knol (EE) en Afke Rypma (Wolsum) de 2e prijs bij de meisjes del . De finale ging jammer genoeg met 5-2 6-2 verloren.

Schoolmeisjes Itens

zondag 19 mei 2013

Jannica is 1ste in de verl.ronde schoolmeisjes in Itens geworden, samen met Thea Hylkema uit Jorwert

Spannende strijd tussen Laas Pieter en Gerrit in finale Holwerd

maandag 13 mei 2013

Stiens deed met twee parturen mee aan de afdelingswedstrijd voor jongens in Holwerd. Helaas zonder succes. In de opstap wist Gerrit Winkel de finale te behalen en moest het opnemen tegen Laas Pieter van Straten.

Federatie jeugd Hijum

maandag 6 mei 2013

Bij de schooljeugd was er een eerste prijs in de verliezers ronde voor Nanne Rijpstra en de tweede prijs in de winaars ronde was voor Jannica van der Ploeg.

Jildou Felkers wint 3e prijs in Wommels

zondag 5 mei 2013

In het eerste KNKB kaatsweekend voor de jeugd was er voor Jildou Felkers vandaag een 3e prijs in de meisjes del in Wommels.

zaalkaatsen jeugd

maandag 28 januari 2013

Snein 27 jannewaris 2013 wie de winterledenkeatswedstryd foar de jeugdleden fan KC de Boer.

zaalkaatsen

maandag 28 januari 2013

Op zaterdag 26 januari werd de jaarlijkse zaalledenpartij weer verkaatst.

Nachtkaatsen

maandag 17 september 2012

Winnaars Nachtkaatsen, Siebren Brouwer en Houkje Bokma.
Jan neemt de krans in ontvangst voor Houkje vanwege het late tijdstip.
De oppas moest naar huis.

jeugdledenpartij

woensdag 5 september 2012

De afsluiter van het kaatsseizoen bij KC de Boer, de Bokmapartij, werd gehouden op zaterdag 1 september jongstleden.

Laatste ledenpartij

dinsdag 4 september 2012

Op zaterdag 01-09-2012 is met mooi weer in Stiens de laatse ledenpartij verkaatst.
Uitslag van de senoiren.

Stiens wint in Dronryp bij schooljongens

zondag 2 september 2012

1ste prijs Stiens: Nanne Rijpstra, Edzer Rijpstra & Kevin Jordi Hiemstra
2de prijs Makkum: Jurre Rinia, Simen Bootsma & Jouke Vlasbloem
3de prijs Anjum: Jan Tijtsma & Wiebe Dijkstra

Pearkekeatsen

woensdag 29 augustus 2012

Winnaars:
Bovenste rij
Sjolle van der Schaaf, Yvonne Postma, Annéus Oostenbrug
Onderste rij
Hendrik van der Meer, Wendy de Vries, Bea de Jong

Melissa Rianne Hiemstra wint 2e prijs in Burchwert

zondag 26 augustus 2012

Melissa Rianne Hiemstra wint zaterdag 25 augustus in Burgwerd samen met Elma Breeuwsma en Cyntha Bouma de 2e prijs.

Jannica eerste in A klasse Jorwert.

zondag 26 augustus 2012

Jannica is zondag eerste geworden met Amarins de Groot uit Mantgum,de tweede prijs was voor Selma van der Molen en Annet de Haan.

Melissa Rianne Hiemstra 1e in verliezersronde

woensdag 22 augustus 2012

Zaterdag 18 augustus heeft Melissa Rianne Hiemstra in Ferwert
bij de meisjes del. een 1e prijs in de verliezersronde gewonnen.

Jannica 2e prijs in A-klasse Dronrijp

dinsdag 21 augustus 2012

Jannica heeft zaterdag samen met Rixt Wijnia uit Wommels de tweede prijs gewonnen in Dronrijp bij de meisjes pupillen A klasse
De eerste prijs was voor Amarins de Groot uit Mantgum en Jeska Terpstra uit Easterein

Edser Rijpstra 1e prijs

dinsdag 21 augustus 2012

In Wommels wist op 18 augustus in de B klasse bij de schooljongens Edser Rijpstra ook de krans mee naar Stiens te nemen.
Hij was geloot bij Rense Sijbesma uit Dronrijp.

Kevin Jordi Hiemstra wint voor de 4e keer op rij in de A klasse

dinsdag 21 augustus 2012

Zaterdag 18 augustus wist Kevin Jordi voor de vierde keer op rij de A klasse wedstrijd bij de schooljongens te winnen. De wedstrijd werd in Wommels gespeeld en dit keer was zijn maat Cathrinus van Wieren uit Ried.

Broeksterwoude jongens del KNKB

zaterdag 18 augustus 2012

Laas Pieter van Straten , Gerrit Winkel en Ate Visser winnen vandaag de 3 prijs
In de halve finale werd nipt verloren van Erwin Zijlstra, Jelte Drijfhout en Bote jellema later de winnaars van deze dag.

Kevin Jordi wint ook 1e prijs in Reduzum

woensdag 15 augustus 2012

Het partuur van Wiebe Dijkstra (Anjum), Nick Leistra (Tzummarum) en Kevin Jordi Hiemstra (Stiens) is zondag in Reduzum winnaar geworden van de vrijeformatie wedstrijd voor schooljongens.

Jannica van der Ploeg wint tweede prijs in Ferwert

woensdag 15 augustus 2012

Jannica van der Ploeg won zondag de 2e prijs in Ferwert bij de pupillen KNKB A klasse wedstrijd met Selma van der Molen (Witmarsum)

Kevin Jordi Hiemstra wint in Bolsward

woensdag 15 augustus 2012

Kevin Jordi Hiemstra (Stiens) en Jurre Rinia (Makkum) zijn zaterdag in Bolsward winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd in de A-klasse voor schooljongens.

Jildou Felkers wint zondag tijdens v.f. schoolmeisjes in Reduzum de 2e prijs.

dinsdag 14 augustus 2012

Met Mintje Meintema uit Dronrijp en Fenna Kramer uit Winsum wonnen ze respectievelijk de 1e omloop en de 2e omloop met de cijfers 5-2 en 5-4. Hierna werd de finale tegen het sterke partuur Louise Krol , Sjanet Wijnia en Jennie Terpstra met 5 -3 en 6-4 verloren.

Jongens van Stiens in de prijzen

zondag 12 augustus 2012

Hielke Felkers heeft met zijn maten Dirjan Bouma van Grou
en Laas Pieter van Straten een derde prijs behaald bij de
Jongens Vrije Formatie in Stiens.


Jildou Felkers wint 2e prijs in Cornwerd bij schoolmeisjes A Klasse.

zondag 12 augustus 2012

Samen met Sjanet Wijnia uit Wommels won Jildou zaterdag de 2e prijs.

KJ Hiemstra 1e in de jongenscategorie

zondag 29 juli 2012

Zaterdag wist Kevin Jordi Hiemstra de 1e prijs in de categorie jongens te winnen. Een knappe prestatie, want Kevin is nog een schooljongen.

Kevin Jordi Hiemstra wint 3e prijs in Harns

zondag 29 juli 2012

Kevin Jordi heeft zondag samen met Marco de Groot uit Franeker en Evert Telenga uit Menaam de 3e prijs bij de jongens door elkaar loten gewonnen.

Hijum schooljongens A KNKB

maandag 23 juli 2012

Kevin Jordi Hiemstra wint krans bij A klasse in Hijum

KNKB welpen Moarre-Ljussens,

zondag 22 juli 2012

sneon 21 july.

Arum Jongens vf KNKB

donderdag 19 juli 2012

Pytrik 1e prijs Vrije Formatie Jongens in Arum

uitslagen jeugd ledenpartij

dinsdag 17 juli 2012

Zondag 15 juli zijn we om 13.00u. gestart met onze ledenpartij.
In tegenstelling tot onze laatste ledenpartij was het nu prachtig weer om te kaatsen en ook erg gezellig rondom het veld.

Uitslag ledenpartij 15 juli 2012

maandag 16 juli 2012

Op deze mooie zonnige zondag werd er door zowel de jeugd als de senioren van KC de Boer gekaatst. De deelname bij de dames was 6 partuur en bij de heren deden er 5 partuur A-klasse en 5 partuur B-klasse mee. Prijzen voor deze partij waren waardebonnen van de C1000.

Jirnsum KNKB welpen afd,

zondag 15 juli 2012

Snein 15 july KNKB ôfdieling welpen yn Jirnsum. Werner, Wilke en Jelger ferlearen de earste omloop yn in spannende striid mei faak 6-6, mar de tsjinstanners pakten de buordsjes.

Pytrik in de prijzen

donderdag 12 juli 2012

Pytrik van Rosendal heeft zaterdag 7 juli in Niawier/Metslawier de derde prijs gewonnen in de winnaarsronde B-klasse. Hij kaatste samen met Bouke Fopma (Wommels) en Bote Jellema (Easterein)

Schooljongens afd. KNKB Stiens

maandag 9 juli 2012

Schooljongens Stiens tweede in eigen dorp

Melissa Rianne wint 2e prijs vf meisjes in Hallum

zondag 8 juli 2012

Ilse Tuinenga (Berltsum), Hendrieke van der Schoot (Sexbierum) en Marrit Zeinstra Peins) zijn in Hallum winnaar geworden van de vrijeformatiewedstrijd voor meisjes.

Jildou Felkers wint 3e prijs in schoolmeisjes v.f. in Goënga

zondag 8 juli 2012

Samen met Fenna Kramer (Winsum) en Mintje Meintema (Dronrijp) won Jildou zaterdag de 3e prijs tijdens de v.f. wedstrijd in Goënga.

Dorpencompetitie jongens

zaterdag 7 juli 2012

Stiens wint dorpencompetitie in de categorie jongens.

Dorpencompetitie welpen

donderdag 5 juli 2012

Woansdei 4 july wiene de finales federatie afdelingdorpencompetitie yn Hallum.

Hielke Miedema wint 3e prijs v.f. heren 2e klas

maandag 2 juli 2012

In Tzummarum wist Hielke Miedema samen met Sytze Wiersma uit Driezum en Jan Jelle Jongsma uit Damwald de derde prijs bij de vrije formatie heren 2e klasse te behalen.

Federatie Jeugd Ferwerd

maandag 2 juli 2012

Met maar vijf kaatsers uit Stiens waren we niet over vertegenwoordigd,maar op het eind van de dag gingen er toch prijzen mee naar huis.

Schoolmeisjes KNKB Jelsum-Cornjum

maandag 2 juli 2012

Jildou Felkers kaatst haar in Jelsum-Cornjum in de prijzen.

Schoolmeisjes A KNKB Pingjum

zondag 1 juli 2012

Jildou Felkers wint op zondag de 2e prijs in Pingjum.

Schooljongens del KNKB Franeker

zondag 1 juli 2012

Kevin Jordi Hiemstra 2e in Franeker

Schooljongens KNKB del Harlingen

zondag 1 juli 2012

Kevin Jordi Hiemstra koning in Harlingen

Dames KNKB1e klas Sint Anne

zondag 1 juli 2012

Melissa Rianne 3e prijs bij dames 1e klas.

Uitslagen ledenpartij vrijdag 22 juni 2012

woensdag 27 juni 2012

Een nieuwe initiatief: Een ledenpartij, voor jeugd en senioren, op vrijdagavond. De jeugd van KC de Boer startten deze partij op de namiddag om 16.30 uur en een uur later begon de partij voor de senioren.

Uitslagen Jeugdledenpartij 22 juni

maandag 25 juni 2012

Deze keer hebben we op de vrijdagmiddag onze ledenpartij voor de Jeugd georganiseerd.
Om half 5 zijn we met alle Jeugd gestart en heeft iedereen weer prachtige partijen gekaatst.
Vooral bij de C-klasse was het een spannende “strijd” en werden de tegen – eersten
uiteindelijk doorslaggevend v.w.b. de 1e, 2de en 3de prijs.

Schooljongens A Wytgaard

maandag 18 juni 2012

Krans voor Kevin Jordi

Stiens wint 2e prijs op afdeling Meisjes in Arum

zondag 17 juni 2012

Melissa Rianne Hiemstra, Jildou Felkers en Jannica van der Ploeg hebben zondag de 2e prijs gewonnen tijdens de afdeling wedstrijd van meisjes in Arum.

Kevin Jordi Hiemstra wint 2e prijs in Britsum

zondag 17 juni 2012

In de A-klasse van de d.e.l.-wedstrijd voorschooljongens was zaterdag de premie voor Kevin Jordi Hiemstra (Stiens) en Roel Pieter de Jong (Ried).

Jildou Felkers wint in Huns 2e prijs

zondag 17 juni 2012

In de B-klasse van de K.N.K.B. d.e.l. schoolmeisjes wedstrijd in Húns heeft Jildou met haar maat Yvonne Eisma zaterdag de 2e prijs gewonnen.

Jannica van der Ploeg wint 2e prijs A-klasse Blije

zondag 17 juni 2012

Jannica is zaterdag tweede geworden A klasse Blije bij de pupillenmeisjes.

dorpencompetitie

donderdag 14 juni 2012

Woansdeitemiddei 13 juni waard de twadde ronde dorpencompetitie (federatie) yn Ouwesyl ferkeatst.
By de welpenjongens gie de oerwinning nei Stiens 1.

Willem Ruisch wint krans in Mantgum

woensdag 13 juni 2012

In de B-klasse was zondag de zege voor Marco de Groot (Franeker), Willem Ruisch (Stiens) en Julian Faber (Bolsward) in Mantgum bij de d.e.l. – wedstrijd voor jongens.

Oosterend meisjes del.

maandag 11 juni 2012

3e prijs voor Melissa Rianne Hiermstra, samen met Alina Brandsma (Goenga) en Anne Nieke Bergsma (Minnertsga)


Franeker meisjes vf

maandag 11 juni 2012

3e prijs voor Melissa Rianne Hiemstra samen met Marte Altenburg (Grouw) en Nicole Hempenius (Franeker)

Wommels schooljongens

maandag 11 juni 2012

Zondag 10 juni heeft Kevin Jordi Hiemstra bij de schooljongens samen met zijn maten Habtamu Emke de Hoop uit Wommels en Simon Bootsma uit Wommels de 2e prijs behaald in de A klasse.

Jannica van der Ploeg wint 2e prijs in Deinum

maandag 11 juni 2012

Jannica is zondag 10 juni tweede geworden in de A klasse te Deinum

KNKB Welpen Ried

maandag 11 juni 2012

Sneon 8 juny mochten de KNKB welpen yn 'e spielende rein en by hurde wyn oan 'e bak yn Rie. It waar spile fansels parten, mar dat jilde foar elkenien. Jelger wûn mei syn maat Duncan de 3e priis.

jongens vf Berlikum

zondag 10 juni 2012

Zaterdag 9 juni 2012 heeft Pytrik van Rosendal, samen met Rein Hiemstra (St. Annaparochie) en Richard Tamminga (Hurdegaryp) bij de vrije formatie partij voor jongens in Berlikum de 3e prijs gewonnen

Melissa Rianne Hiemstra wint 3e prijs vf

zondag 10 juni 2012

In Franeker won Melissa Rianne Hiemstra zaterdag in Franeker de derde prijs bij vrije formatie voor meisjes. 

Trio Wagenaar wint in Stiens Dames Hoofklasse

zaterdag 9 juni 2012

Het partuur van Lisette Wagenaar, Feikje Bouwhuis en Imke van der Leest is in Stiens winnaar geworden van de uitnodigingswedstrijd voor de dames hoofdklasse.

Merkeledenpartij jeugd 6 juni

donderdag 7 juni 2012

Onder prima weersomstandigheden werd er door ± 35 jeugdleden weer met
veel enthousiasme gekaatst. De winnaars zijn:

Melissa Rianne Hiemstra wint de krans in St. Nyk

woensdag 6 juni 2012

Melissa Rianne Hiemstra, Jildou Sweering uit Folsgare en Pytrik Visser uit Sexbierum zijn afgelopen zondag in Sint Nicolaasga winnaar geworden van de A klasse d.e.l. – wedstrijd voor meisjes.

Hardegarijp jongens B del

maandag 4 juni 2012

Zondag 3 juni wonnen Pytrik van Rosendal en Gerrit Winkel, samen met Joran Gerbranda (Sexbierum,) de 1e prijs in de verliezersronde bij de DEL Jongens B-klasse in Hurdegaryp.

Marsum jongens del

maandag 4 juni 2012

Zaterdag 2 juni heeft Pytrik van Rosendal de 1e prijs gewonnen bij de DEL jongens in Marsum.

Kevin Jordi Hiemstra wint A-klasse schooljongens in Anjum

zondag 3 juni 2012

Het partuur van Kevin Jordi trok met een stand van 5 - 3 en 6 - 0 aan het langste eind en ging aan het eind van deze fraaie kaatsdag met de krans naar huis.

Edser Rijpstra wint 2e prijs bij schooljongens in Anjum

zondag 3 juni 2012

In de B klasse van de schooljongens stonden in Anjum 19 parturen op de lijst. Rense Sijbesma en Edser Rijpstra wisten tot de finale door te dringen
die helaas met 5 - 2 verloren ging. Toch een fraaie 2e prijs voor Edser.

Jildou Felkers wint de 1e prijs bij meisjes del in Dokkum.

zaterdag 2 juni 2012

Samen met Annelien Broersma (Easterein) en Cyntha Bouma (Buitenpost) wonnen ze de finale met 5-4 en 6-4.

Melissa 2e in Goenga

dinsdag 29 mei 2012

Melissa Rianne Hiemstra heeft zaterdag in Goenga de 2e prijs gewonnen in de A-klasse d.e.l.-wedstrijd voor meisjes

Alde Leije federatie welpen en pupillen

maandag 28 mei 2012

Sneon 26 maaie wie it prachtich keatswaar tidens de federaasjedei foar de jeugd yn Alde Leie. By de welpen giene de krânsen nei it pertoer fan Gerrit Lieuwe, Tabe en Jelger.
By de pupillen giene de krânsen nei: Fabian Cuperus en Grietine v.d.Plaats.
De twadde priis nei: Tanja Oppedijk en Hessel van Berkum.

Kevin Jordi Hiemstra winnaar in Boazum

zondag 27 mei 2012

Sander Kuperus (Jorwert), Habtamu Emke de Hoop (Wommels) en Kevin Jordi Hiemstra (Stiens) behaalden zaterdag in Boazum de zege bij de d.e.l. – wedstrijd voor schooljongens.

Edser en Nanne Rijpstra in Boazum succesvol

zondag 27 mei 2012

In de categorie schooljongens heeft Edser de 2e prijs gewonnen in de winnaarsronde en Nanne de 3e in de verliezersronde in Boazum.

Jannica van der Ploeg eerste bij pupillen A in Easterwierrum.

zaterdag 26 mei 2012

Toen we zaterdag morgen in Easterwierrum kwamen bleek 1 van de A kaatsters gewond te zijn geraakt bij een ongeval met haar fiets.
Om de lijst compleet te maken werd Jannica toegevoegd

Jannica eerste prijs in Bolsward

maandag 21 mei 2012

Jannica van der Ploeg heeft zondag 20 mei haar eerste KNKB wedstrijd gewonnen in de B klasse pupillenmeisjes.

Hielke Miedema en Wessel Ferwerda 3e in Goenga

zondag 20 mei 2012

Pieter Vogels (Groningen), Douwe Anema (Nes) en Roel Hoekstra (Ternaard) behaalden zaterdag de overwinning bij de d.e.l. – wedstrijd voor tweedeklassers. Wessel Ferwerda (Stiens), Jan Dominicus van der Wal (Dronryp) en Hielke Miedema (Stiens) wonnen de derde prijs.

Melissa 2e prijs KNKB Sexbierum

zondag 20 mei 2012

In de A-klasse was de premie voor Melissa Rianne Hiemstra (Stiens), Gerry Edou Mollema (Easterein) en Marrit Zeinstra (Peins).


Ledenpartij

vrijdag 18 mei 2012

Eerste leden partij KC de Boer van 2012

Vrouwenparochie KNKB jongens

vrijdag 18 mei 2012

Hielke Felkers en Kevin Jordi Hiemstra winnen 3e prijs KNKB jongens del Vrouwenparochie.

Hijum federatie jongens

vrijdag 18 mei 2012

Hielke Felkers, Gerrit Winkel en Lennard Ringnalda winnen 1e prijs federatie dorpencompetitie.


Hijum federatie welpen

donderdag 17 mei 2012

Woensdag 16 mei. De eerste ronde van de dorpencompetitie. 3 parturen welpen KC de Boer, de dagprijs bij de welpen ging vandaag naar Werner, Jelger en Wilke.
Maar er zijn nog 2 wedstrijden te gaan, dus spanning volop; voor het klassement kin it alle kanten noch út. Succes, KC de Boer in de dorptencompetitie!

Dronrijp welpen

maandag 14 mei 2012

Wilke van der Meulen wint de eerste prijs verliezersronde KNKB welpen in Dronryp!
Op deze zonnige moederdag (13 mei 2012) wist Wilke met zijn maat Klaas Gerrit uit Baard de eerste prijs in de verliezersronde in de wacht te slepen.

Holwerd jongens del

maandag 14 mei 2012

Pytrik van Rosendal heeft zondag 13 mei 2012 bij de DEL wedstrijd in de categorie Jongens de 1e prijs gewonnen. Hij deed dit samen met Henk Jan de Jong uit Beetgum en Jisse Kemper uit Berlikum

Stiens KNKB Heren 2e klasse

maandag 14 mei 2012

Op zondag 6 mei 2012 is Hielke Miedema tesamen met Jan Dominicus van der Wal
en Anne Wind als maten derde geworden bij de KNKB-partij die georganiseerd is
door KC de Boer. In de eerste omloop waren ze te sterk, en wonnen met 5-4 (6-4).
De tweede omloop hadden ze een staand nummer, dus gelijk door naar de halve
finale, deze verloren ze met 1-5 (2-6). Maar toch een derde prijs.

KC de Boer succesvol op federatie Jelsum-Koarnjum

maandag 7 mei 2012

Vrijdag 4 mei wonnen diverse leden van KC de Boer een prijs op de federatiewedstrijd voor welpen en pupillen

Schoolmeisjes Menaldum

maandag 7 mei 2012

Jildou heeft zondag 5 mei in haar 1e KNKB schoolmeisjes d.e.l. wedstrijd in Menaldum de 3e prijs verl.r gewonnen.

Trije doarpen partij

vrijdag 30 maart 2012

UITSLAG DE TRIJE DOARPENPARTIJ 23-03-2012
Stiens - Menaam - Easterein

zaalkaatsen jeugd

maandag 30 januari 2012

Zondag 29 januari werd door de jeugcommisie van KC "de Boer" de jaarlijks zaalkaatswedstrijd weer georganiseerd.

muurkaatsen jeugd

woensdag 21 december 2011

Jannica van der Ploeg heeft samen met Rick Walre zondag 18 december de eerste prijs gewonnen bij het muurkaatsen in Franeker.

uitslagen schooljeugd Bokma partij

woensdag 14 september 2011

Klasse A : schooljeugd / pupillen.
1. Edser Rijpstra, Hotze de Witte
2. Rick Landstra, Nanne Rijpstra
3. Fedde Akkerman, Wessel Nieuwhof, Nick Feenstra

uitslag Bokma partij welpen B

dinsdag 6 september 2011

winnaarsronde.
1. Owen Groenewoud, Jetse Siesling
2. Wessel Stoelwinder, Tabe Annema

verliezersronde.
1. Pascal Veenstra, Emma Rusticus
2. Sanne Postma, Maaike Hiemstra

Bokma ledenpartij

maandag 5 september 2011

Op 04-09-2011 was de laatste ledenpartij bij KC "de Boer" 
Je zou denken dat de weergoden roet in het kaatsen zouden
gooien, niets is minder waar, bijna de gehele dag droog.

uitslagen Bokma ledenpartij

maandag 5 september 2011

uitslagen welpen C

Bokma ledenpartij jeugd

zondag 4 september 2011

Prijswinnaars welpen A

slotwedstrijd federatie in Hijum

zaterdag 3 september 2011

Kaatsers KC "de Boer" succesvol in Hijum bij de slot wedstrijd van de federatie.
Jelger v.d.Meulen wint de krans bij de welpen.

Melissa wint in Easterwierrum

dinsdag 30 augustus 2011

Melissa wint d.el.-wedstrijd A-klasse voor meisjes in Easterwierrum

Mantgum welpen zo 28 aug.

maandag 29 augustus 2011

Wilke v.d.Meulen in de prijzen bij de welpen KNKB  Mantgum.

Sexbierum jongens v.f.

dinsdag 23 augustus 2011

Een 1e prijs in de verliezersronde voor Pytrik van Rosendal.

Lekkum schooljongens v.f.

woensdag 17 augustus 2011

Afgelopen zondag 14 augustus werd in Lekkum een vrije formatie partij voor de schooljongens gehouden.

Gerrit behaalde hier met zijn maten, Mark Jan IJkema en Joran Gerbranda een 2 de prijs.
In een spannende finale werd tegen het partuur met Laas Pieter van Straten met 5-5 6-4 verloren.

VF jongens in Stiens

zondag 14 augustus 2011

Bolsward schooljongens d.e.l.

zondag 14 augustus 2011

Kevin Jordi wint d.e.l.-wedstrijd voor schooljongens A-klasse

Melissa wint in eigen dorp!

zondag 14 augustus 2011

Melissa en haar maten zijn oppermachtig op de vrije-formatiewedstrijd in Stiens

Jannica in de prijzen in Dongjum

zondag 14 augustus 2011

Jannica van der Ploeg wint eerste prijs in de verliezersronde in Dongjum in de categorie pupillen meisjes.

Damwoude, schooljongens A

vrijdag 12 augustus 2011

Kevin Jordi wint de krans.


 

Impressie Ald Meiers

woensdag 10 augustus 2011

Stiens levert topprestatie op Ald Meiers

zondag 7 augustus 2011

De meisjes van Stiens winnen 2e prijs op Ald Meiers!

Morra/Lioessens Heren 30+

maandag 18 juli 2011

Hielke Miedema 1e.

Oude Leije schoolj. A

maandag 18 juli 2011

Laas Pieter 1e en Kevin Jordi 2e.

Exmorra meisjes A

maandag 18 juli 2011

Melissa weer succesvol.

Arum jongens v.f.

donderdag 14 juli 2011

Pytrik van Rosendal heeft de 3e prijs gewonnen in de KNKB-wedstrijd Jongens Vrije Formatie te Arum op woensdag 13 juli 2011.

Jeugd Ledenpartij 10-7

dinsdag 12 juli 2011

Uitslag van de jeugd partij van zondag 10-7

Ledenpartij 10-7

zondag 10 juli 2011

Winnaars heren: Aneus, Hendrik v.d. Meer en Sybren Brouwer
Winnaars dames: Lena Kuperus, Manon Santhuizen, Ester Liemburg

Berlikum NK schooljongens

zondag 10 juli 2011

Het schooljongens partuur met Gerrit, Willem en Kevin Jordy pakken de 4 prijs op de NK bondspartij te Berlikum.

Blija Federatie 25-6

woensdag 6 juli 2011

Wedstrijdverslag
Zaterdag 25 juni 2011: de door KF Us Nocht uit Blije in Hallum georganiseerde federatiewedstrijd werd gekenmerkt door de geringe deelname en het miezerige weer.

Dronrijp, schoolmeisjes d.e.l.

maandag 4 juli 2011

Zondag 3 juli werd voor Jildou Felkers een succesvolle dag. 

Franeker schoolj. d.e.l.

maandag 4 juli 2011

Laas Pieter van Straten uit Feinsum en Nick Leistra uit Tzummarum pakten zondag in Franeker de winst bij de d.e.l. – wedstrijd voor schooljongens.

Witmarsum, 1e klas dames v.f.

dinsdag 28 juni 2011

Melissa wint krans op dames 1e klasse

Achlum pup.meisjes

zaterdag 25 juni 2011

Jannica van der Ploeg is samen met Alien Hoekstra uit Harlingen tweede geworden in de herkansing.In de finale verloren ze met 5-2 en 6-4 van Annet de Haan en Anna-Boukje Bloem.

Werkhart ledenpartij

woensdag 22 juni 2011

Zondag 19 juni was er een ledenpartij bij KC "de Boer", gesponsord door uitzendbureau “Werkhart”
De jeugd begon om 1 uur het weer was toen al wat opgeknapt.
De uitslagen van de jeugd staan elders vermeld.

Jeugd Werkhart ledenpartij

woensdag 22 juni 2011

Uitslag van de ledenparij op zondag 19 juni.

Nachtkaatsen

woensdag 22 juni 2011

Uitslag:
Hendrik vd Meer
Egbert vd Mossel
Manon Santhuizen
Jaap Kerstma
Peter Jan Schuts

Britsum 25 mei fed. afd.

dinsdag 21 juni 2011

1e wedstrijd afdelingspartij Federatie Tusken Waed en Ie
Op woensdag 25 mei werd de 1e wedstrijd van de afdelingscompetitie van Federatie Tusken Waed en Ie in Britsum gespeeld. Het was mooi kaatsweer en er waren veel spannende partijen. Ook de deelname was goed, er deden 27 parturen mee!!

Jelsum/Cornjum 21 mei fed.

dinsdag 21 juni 2011

Federatie wedstrijd Jelsum/koarnjum op 21 mei 2011
2de Federatie Waed en Ie Wedstrijd in Jelsum/Koarnjum
36 deelnemers in 4 categoriën

Hallum 6 mei Fed.

dinsdag 21 juni 2011

Federatiewedstrijd ¨Waed en Ie¨ georganiseerd door de KV Hallum
Onder een stralende zon en zomerse temperaturen werd de eerste federatiewedstrijd ¨Waed en Ie¨voor de jeugd verkaatst op het kaatsveld te Hallum. Een opsteker voor de federatie met een deelname veld van 47 kaatsers. Vorig seizoen zijn er wedstrijden afgelast door te weinig deelname, en dan beginnen met zo´n deelnemersaantal doet je goed.

Sexbierum schoolj. afd. comp.

dinsdag 21 juni 2011

2e prijs voor Gerrit Winkel, Jordi Hiemstra en Willem Ruisch

Pingjum jongens d.e.l.

maandag 20 juni 2011

Op zondag 19 juni werd in Pingjum een jongens d.e.l. wedstrijd gekaatst waarbij Stienzer succes was. Nadat het afdelingspartuur met 5-0 6-4 van Tzummarum had verloren, ging Hielke Felkers er hierna met de tweede prijs in “de opstapwedstrijd” vandoor.

Peins pup. meisjes

zondag 19 juni 2011

Jannica van der Ploeg is zondag 19 juni derde geworden samen met Anne-Rixt Cnossen uit Tzum bij KNKB pupillenmeisjes del. in Peins.De halve finale verloren ze met 5-4 en 6-6 tegen de latere winaars Rianne Nutma en Kune Bijlsma

Makkum afd. pup. jongens.

zondag 19 juni 2011

Nanne Rijpstra, Eric Jan Keestra en Wessel Rijpstra hebben in Makkum de 2e prijs gewonnen bij een KNKB westrijd voor pupillen jongens.

Anjum schooljongens

woensdag 15 juni 2011

Gerrit wint 2 de prijs in de A klasse KNKB schooljongens te Anjum op 11 juni 2011.

Niawier/Metslawier schoolmeisjes

zondag 12 juni 2011

Jildou Felkers wint 2e prijs,
Zaterdag 11 juni j.l. was er voor Jildou in Niawier/Metslawier haar eerste K.N.K.B.-succes.

Gytsjerk welpen

vrijdag 10 juni 2011

Jelger v.d. Meulen hie de tredde priis verliezersronde snein by de (syn earste) KNKB
wedstryd foar welpen yn Gytsjerk.

Goutum jongens pup.

woensdag 8 juni 2011

In een heroische strijd, geteisterd door regen en onweer, zijn op 5 juni in Goutum tijdens de Pupillen Jongens partij Tom Gerard Cats (Menaam) en Hessel de Ree (Reduzum) als winnaars uit de bus gekomen.

Britsum meisjes pup.

woensdag 8 juni 2011

Op 21 mei kaatsten de meisjes pupillen in Britsum.

Huizum jongens d.e.l.

maandag 6 juni 2011

Pytrik van Rosendal heeft op 5 juni samen met Hendrik Bouwhuis (Bolsward) en Willem Siebe Hilverda (Nijland) de d.e.l. wedstrijd in Huizum gewonnen.

Stiens 1e klas heren VF

maandag 30 mei 2011

Bij harde wind is de Heren 1e klasse vrije formatie op zondag 29 mei verkaatst bij kc"de Boer"in Stiens.

Marsum jongens del

zondag 29 mei 2011

Pytrik van Rosendal heeft  zondag 29 mei de 2e prijs in de verliezersronde jongens d.e.l. in Marsum gewonnen

Wier meisjes A

dinsdag 24 mei 2011

Melissa Rianne Hiemstra pikte weer een prijs mee.

Holwerd schooljongens afd.

maandag 23 mei 2011

Schooljongens van KC "de Boer"blinken uit in Holwerd

Minnertsga schooljongens A

zondag 22 mei 2011

Zaterdag kaatsten de schooljongens in Minnertsga.

uitslagen knkb 15-5

woensdag 18 mei 2011

Melissa Rianne Hiemstra won zondag 15 mei in Easterein de tweede prijs met Karin Drijfhout en Jildou Sweering.
In Makkum viel Willem Ruisch in de prijzen bij de schooljongens. Samen met Jurre Rinia uit Makkum won hij in de B-klasse de derde prijs.

Germeraad partij 14-5

dinsdag 17 mei 2011

Winnaars bij de dames en de heren

afgelopen zondag

vrijdag 13 mei 2011

Melissa Rianne Hiemstra en Kevin Jordy Hiemstra in de prijzen.

Uitslagen merkepartij jeugd 2011

donderdag 12 mei 2011

Winnaars van de eerste leden wedstrijd voor de jeugd tijdens het merkewykein.
 
Er staan meer foto's in het fotoalbum

schooljongens d.e.l.

maandag 2 mei 2011

In het eerste kaatsweekend van 2011 konden alleen Kevin Jordy en Laas Pieter van Straten een prijs bemachtigen.

drie dorpen partij

zaterdag 26 maart 2011

AFSLUITING ZAALKAATSSEIZOEN HEREN 50+ 2010-2011

Zaalkaatsen,”De Drie Dorpenpartij” op vrijdag 25 maart 2011. Sportcomplex It Gryn.
Deelnemers uit: Easterein, Menaam en Stiens

Bokma jeugd partij 5 sept.

donderdag 9 september 2010

Uitslagen van de Welpen en Pupillen met foto's.
Met uitrijking prijzen van de competitie van het afgelopen seizoen.

Bokma partij 5 sept.

woensdag 8 september 2010

De Bokma Leden Partij is afgelopen zondag 05-09-2010 ook weer geweest.
De uitslagen en foto's.

Holwerd, 5 sept. 1e klas heren d.e.l.

dinsdag 7 september 2010

Site Ferwerda wint met z'n maten de eerste prijs in Holwerd.
In een spannende finale wist het partuur van Site Ferwerda, Siebe Greydanus en de bijgelote Tjibbe Hansma met 5-4/6-4 te winnen van Dirk-Yde Sjaarda, Hyltje Bosma en Thomas van Zuiden.

Oude Leije jongens/meisjes 28 aug.

dinsdag 31 augustus 2010

Tweede prijs voor Gerrit Winkel met Anna Pijnacker in de categorie jongens/meisjes.

Stiens. 29 aug schj. d.e.l. A en B

dinsdag 31 augustus 2010

Een derde prijs voor Laas Pieter van Straten in de A klasse

Gerrit Winkel en Willem Ruisch hebben een derde prijs behaald in de categorie Schooljongens B d.e.l.
Er waren 29 partuur.
De hele dag regen, behalve de eerste omloop.
De gehele partij is uitgekaatst.

Oude Leij fed. welpen 28 aug.

zondag 29 augustus 2010

Hotze de Witte was vandaag winnaar bij de welpen samen met Amber Schaap uit Britsum
Hessel van Berkum was 1e in de verliezersronde.


Hotze de Witte was ook winnaar van het klassement.
Joukje Anema was winnaar van het klassement bij de meisjes.

Ferwerd, 20 aug. federatie jeugd

maandag 23 augustus 2010

Gerrit Winkel wint de eerste prijs met WillemRondon uit Berlikum en Sybina Kingma uit Marrum.

Dronrijp, 22 aug. schoolj. d.e.l. + verl.afd.

maandag 23 augustus 2010

Laas Pieter van Straten en Erwin Zijlstra winnaars Cees Tijssen Partij Dronrijp
Gerrit Winkel 3e prijs samen met Gerben Pieter Prins.

Pearkekeatsen 21 aug.

maandag 23 augustus 2010

Tzum, 21 aug. pup.jongens A

zondag 22 augustus 2010

Kevin Jordi Hiemstra Prins in Tzum!

IJsbrechtum, 21 aug.pup,meisjes A

zaterdag 21 augustus 2010

1e prijs voor Jildou Felkers en Sjanet Wijnia

Ferwerd fed.welpen 20augt

zaterdag 21 augustus 2010

Jannika van der Ploeg en Jurre Akkerman waren 2e bij de welpen.

Ternaard, 21 aug. jongens A v.f.

zaterdag 21 augustus 2010

3e prijs voor Laas Pieter van Straten.

Beetgum, 20 aug. dames hoofd

vrijdag 20 augustus 2010

1e prijs voor Linda Terpstra, samen met Sjoukje Visser en Afke Hylkema.

Sneek, 15 aug.jongens d.e.l.B

woensdag 18 augustus 2010

3e prijs voor Pytrik van Rosendal, samen met Rein Hiemstra en Joeke Ids de Vries.

Sint Jacobieparochie pup.meisjes 15 aug.

maandag 16 augustus 2010

2e prijs voor Jildou Felkers.

Oosterlittens,15 aug. sch.jongens v.f.

maandag 16 augustus 2010

Laas Pieter van Straten behaalt de 2e prijs.

Bolsward, d.e.l. schooljongens 14 aug.

zondag 15 augustus 2010

1e prijs voor Laas Pieter van Straten met Patrick Nauta en Mart van der Molen in de    A klasse
Fedde Akkerman won de 3e prijs in de B klasse.

Schettens, meisje 14 aug.

zondag 15 augustus 2010

Milissa Rianne Hiemstra en Yvonne Schuts 2e prijs.

Bolsward sen.v.f. 8 aug.

maandag 9 augustus 2010

1e prijs op voor Site Ferwerda , Gerrit Meijer (Hurdegaryp) en Dennis Wijnjeterp (Dongjum). (Foto’s: Lijkle Spijksma).

Menaldum Dames hoofd 8 aug.

zondag 8 augustus 2010

Linda wint de krans in Mernaldum.

Midlum jongens A 7 aug.

zondag 8 augustus 2010

2e prijs voor Laas Pieter van Straten bij de jongens A d.e.l. in Midlum

Anjum pup.A d.e.l.

zaterdag 7 augustus 2010

3e prijs voor Kevin Jordi Hiemstra en Wieger Nutte Visser uit Anjum.

Burgwerd Heren 50+ del met verliezersronde

dinsdag 3 augustus 2010

Sipke Hiemstra Easterein, Piet Santema Stiens en Anne Bootsma uit Bolsward winnen de 2de prijs in de verliezersronde te Burgwerd

Britsum 31 juli pup.A jongens

zondag 1 augustus 2010

Alweer een krans voor Kevin Jordi Hiemstra.

St.Anne 25 juli meisjes

maandag 26 juli 2010

Een 2e prijs voor Melissa Rianne Hiemstra tijdens de d.e.l meisjes, samen met Margrete Terpstra en Astrid Bijlsma.

Weidum/Zurich

vrijdag 23 juli 2010

afgelopen weekend

Hijum, federatie welpen 20 juli

woensdag 21 juli 2010

Verslag van de federatie competitie welpen.

Stiens 17 juli pup.j/m

zondag 18 juli 2010

Een 1e prijs voor Kevin Jordi Hiemstra bij de pup.jongens
Een 2e prijs voor Jildou Felkers bij de pup.meisjes

Ferwerd 30 juni federatie

woensdag 14 juli 2010

Laatste  Federatiewedstrijd tusken Waed en Ie

St.Jacobieparochie 11 juli jongens

dinsdag 13 juli 2010

Pytrik van Rosendal wint de 2e prijs in de verliezersronde.

Buitenpost 11 juli meisjes

maandag 12 juli 2010

Melissa Rianne Hiemstra 1e prijs in de verl. ronde

Dongjum 10 juli Dames hoofd

zondag 11 juli 2010

3e prijs voor Linda Terpstra samen met Maaike Osinga en Afke Hijlkema

OBZ 10 juli meisjes

zaterdag 10 juli 2010

1e prijs voor Melissa Rianne Hiemstra samen met Ilse Lijzenga en Iris Wijbenga

Achlum 10 juli pup.meisjes

zaterdag 10 juli 2010

De Krans voor Jildou Felkers

Goutum 4 juli pup.meisjes

maandag 5 juli 2010

2e prijs voor Jildou Felkers, samen met Anne Monfils.

Franeker 4 juli Sch.j. B

zondag 4 juli 2010

2e prijs voor Fedde Akkerman samen met Ybren Blanksma en Emiel Wijma.
3e prijs voor Willem Ruisch samen met Marco de Groot en Yvo Haitsma.

Tzummarum NK Pup.jongens 3 juli

zondag 4 juli 2010

Pupillen jongens Stiens Nederlands Kampioen

Hallum NK meisjes 26 juni

dinsdag 29 juni 2010

Melissa Rianne Hiemstra en Yvonne Schuts Nederlands Kampioen bij de meisjes 
meer foto's

Boazum 26 juni NK pup.meisjes

maandag 28 juni 2010

N.K. pupillen meisjes in Bozum geen succes voor Stienzer meisjes.

ledenwedstrijd 27 juni

maandag 28 juni 2010

Ledenkaatsen KC "de Boer", 27 juni 2010.
( door Hans Zwart)

Deinum afd. pup. jongens 26 juni

maandag 28 juni 2010

pup.jongens winnen in Deinum 3e afd.wedstrijd

Beetgum NK schooljongens 26 juni

zondag 27 juni 2010

Stiens voor de prijzen eraf.

Harlingen schooljongens del 26 juni

zondag 27 juni 2010

Pytrik van Rosendal wint 2 de prijs

Redumzum pup.j zo 20 juni

maandag 21 juni 2010

Weer een krans voor Kevin Jordi Hiemstra.
En een 3e prijs voor Edser Rijpstra

Hommerts pup.j. za 19 juni

maandag 21 juni 2010

Pupillenjongens KC de Boer winnen ook tweede afdelingswedstrijd

Deinum schooljongens zo 13 juni

zondag 13 juni 2010

Gerrit Winkel 1e prijs verliezersronde 

ledenwedstrijd 13 juni

zondag 13 juni 2010

Damwoude pup.jongens zo 13 juni

zondag 13 juni 2010

Kevin Jordi Hiemstra 1e prijs in Damwoude

Federatie wedstrijd jeugd 5 juni Stiens

zaterdag 5 juni 2010

verslag 

Afdelingscompetitie federatie Stiens 28 mei

vrijdag 28 mei 2010

verslag

Federatie wedstrijd jeugd Hallum 19 mei

maandag 19 mei 2008

verslag