Speluitleg kaatsen

Uitleg beginnersspel

De uitleg van het beginnersspel is hier te downloaden.

De telegraaf uitgelegd

De uitleg van de telegraaf is hier te downloaden.

De telegraaf

Het lijkt ingewikkeld, maar dat valt mee. De telling lijkt veel op die van tennis. Dat is ook logisch, want tennis is voortgekomen uit het kaatsen. We tellen bij kaatsen met 2 punten tegelijk: 2-4-6-8 (=eerst). Twee eersten noemen we een spel. Degene die het eerst 6 eersten heeft (dus 3 spel) is winnaar van de wedstrijd.

Kijk naar de verschillende situaties op de telegraaf (in het pdfbestand)

Kaatsen eindigt nooit in een gelijkspel.
Na 5-5 en 6-6 (hetgeen heet: alles aan de hang) (zie laatste afbeelding) volgt de laatste slag.

De telegraaf is in Franeker uitgevonden in 1855. Daarvóór moesten de spelers zélf de stand bijhouden, maar daarover hadden ze dan ook vaak eens ruzie. Voor het publiek was het ook niet duidelijk wat de stand was.

Als een partuur een wedstrijd heeft gewonnen, betekent dit niet direct een prijs. Een kaatspartij is altijd een toernooi waar meer parturen aan deelnemen.
Soms zijn dat er 10 of 16, maar soms doen ook wel 50 parturen mee. Wie de partij uiteindelijk wil winnen, moet soms wel 5 of 6 keer kaatsen. Als je bedenkt dat een wedstrijd soms wel een uur duurt, dan laat zich raden dat je wel een goede conditie moet hebben.