Najaarsvergadering vrijdag 10 november

maandag 30 oktober 2017

Vrijdag 10 november a.s. is de najaarsvergadering van Kc de Boer in 't Span, aanvang 19.45 uur. Hierbij van harte uitgenodigd.
De agenda en notulen van de voorjaarsvergadering zijn bijgevoegd, uitdraaien zijn aanwezig op de vergadering.


Tijdens de vergadering worden ook de competitieprijzen en de Marten van der Leest Bokaal uitgereikt.


Graag tot ziens op de 10e november.

AGENDA:

1 Opening


2 Ingekomen stukken en mededelingen
- Status kermis
- Overgang naar gemeente Leeuwarden

3 Notulen Voorjaarsvergadering 10 maart 2017

4 Verslag van de: Activiteitencommissie Kantinecommissie
Ledencommissie Stichting
Competitiecommissie Ledenadministratie
CommerciŽle commissie Jeugdcommissie Commissie Merke-wykein Websitecommissie Veldcommissie Kransencommissie
Redactie

5. Uitreiking competitieprijzen en Marten van der Leest Bokaal

PAUZE

6 Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Hielke Miedema en Antje Hijma

Het bestuur heeft 2 nieuwe kandidaten: Fokke Joekema (kandidaat voor de vorig jaar afgetreden Cor Santema) en Berber Roosma (kandidaat voor Hielke Miedema)

TEGENKANDIDATEN
Kandidaten kunnen tot voor de vergadering worden opgegeven. Hiervoor zijn reglementair de handtekening van tenminste vijf leden nodig. We zijn nog dringend op zoek naar een secretaris.

7 KNKB: Terugkoppeling regioberaad en overleg met verenigingen die een hoofdklasse, 1e klasse en/of 2e klasse organiseren

8 Jubileumcommissie

9 Rondvraag

10 Sluiting