Verslag 2017 competitie Dames

maandag 2 oktober 2017

Verslag 2017 competitie Dames

Ja dan denk je wanneer komt de zomer nu, blijkt hij alweer voorbij te zijn. Eind april begon het nieuwe seizoen en de dames hadden er zin in. Vanaf de eerste competitieavond waren er 3 perken nodig. Dit beloofde wat voor het komende seizoen.

In totaal konden wij 19 keer kaatsen en ondanks dat het niet wilde zomeren hebben de dames iedere maandag gekaatst en nooit met regen, dit was bij de heren op dinsdag wel anders. Ook dit seizoen kende weer ups en downs. Vanaf deze kant wensen wij degenen die dit nodig hebben heel veel sterkte voor de komende periode. Maar de nazit was weer vaak erg gezellig en alles kan dan de revue passeren.

Om in een a en b klasse te kaatsen lukt niet meer vandaar dat wij (Alie, Symona en ik) het niet konden voorkomen dat ook de a kaatsters met de c kaatsters moesten kaatsen. Op zich is dat geen probleem en iedereen leert er van. Door blessure leed en gezondheidsproblemen konden een aantal van onze vaste kaatsters nu bijna een heel seizoen niet deelnemen. Met name Rianka en Adrie en Jozé wensen wij beterschap en we hopen Rianka in 2018 weer op het veld te mogen begroeten.

Helaas hebben Adrie en Jozé moeten besluiten om hun lidmaatschap te beëindigen i.v.m. hun gezondheid. Alie kreeg een peesontsteking welke erg hardnekkig was maar ook voor haar geldt dat we ervan uitgaan dat zij in 2018 weer mee kaatst. Maar er waren ook positieve ontwikkelingen zo kwamen er 5 nieuwe leden bij. Zo mochten wij Ruurdsje, Jose, Elske, Esmee en Machteld noteren als zijnde aankomende talenten. Een mooi resultaat voor dit seizoen ik hoop dat de dames blijven genieten van onze mooie sport het kaatsen.

De vakanties vielen laat dit jaar in het Noorden maar het blijkt steeds vaker dat er veel thuisblijvers zijn en dus ook in die periode hadden wij 4 perken vol. Een mooi resultaat! Dan de competitie zelf veel dames dachten dat er niets meer te halen viel. Ze verloren een aantal keren en dachten dat anderen meer punten haalden. Zeker als een resultaat met weinig eersten werd gehaald.

Echter men vergeet dat ook anderen verliezen en je niet al die standen weet. Dus ook dit jaar waren er weer een paar dames blij verrast dat ze een prijs hadden gewonnen toch Houkje en Symona J Des te leuker is het om aan het einde van de competitie de prijs winnaars bekend te maken. Al met al was het een erg gezellig en leuk seizoen waar veel plezier is gemaakt tijdens en na de partij en de dames samen hebben hiervoor gezorgd. Proficiat!

De uitslagen zijn:

1ste Wies 89 punten
2de Joyce 83 punten
3de Diana 77 punten
4de Houkje 66 punten
5de Symona 65 punten
Geen prijs maar in de buurt van de prijzen:
Ytsje met 64 punten, Jolanda met 60 punten.
De prijzen zullen op de algemene ledenvergadering worden uitgereikt.
Wij gaan ons nu klaar maken voor de afsluiting welke op 30 september in ’t Span zal plaatsvinden.
Ik wens een ieder een schaatsrijke winter en tot volgend seizoen!

Tsjikke