Uitslag federatie 24 juni 2017 Oude Leije

zaterdag 24 juni 2017

Federatiewedstrijd Oude Leije 24 juni 2017
Welpen 20 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Eelco Meijer Hallum en Leandro Mfuiidiman Hijum...
2e prijs Pieter Harke Miedema Stiens en Rixt Grijpstra Finkum
3e prijs Iris Terpstra Hallum en Dirk Boonstra Oude Bildtzijl (ontbreekt op foto)

Verliezers ronde
1e prijs Sam van der Laan Oude Bildtzijl en Ymte Roersma Stiens
2e prijs Bauke Janse Stiens en Emma Porte Oude Bildtzijl

Pupillen 16 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sterre Cuperus Oude Leije en Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl
2e prijs Diede Schouten Stiens en Dijon Beintema Blija

Verliezers ronde
1e prijs Sieb Tjepkema en Marije Anema beide uit Hallum
2e prijs Marije Bokma Stiens en Ytzen Vroom Oude Leije

Schooljeugd 12 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sietse Jouta Haqllum met Lisl van der Schaar Oude Bildtzijl
2e prijs Rick Hayma en Joukje Annema beide uit Stiens

Verliezers ronde
1e prijs Jordi Polet Hallum en Geart Pijnacker Ferwert

bj
f1
f2
f3
f4
f5