Stiens pupillenmeisjes winnen tweede prijs NK

zondag 25 juni 2017

In Heerenveen heeft Stiens de tweede prijs gewonnen op het NK pupillen meisjes. Een fantastische prestatie!

1e prijs | Kv Bolsward, Inge Blanke, Femke Folkerts, Noa Elzinga

2e prijs | KC de Boer, Mayke Boonstra, Marscha Broersma, Marije v/d Molen

3e prijs | Reahus-Turns, Elbrich de Jager, Marieke Altenburg, Amarins Gerbrandy
Kv Jirnsum, Rixt de Jong,, Fardau Terra, Janna Posthumus


nk