Winnaars Germeraad Makelaarspartij Stienzer Keatsdagen

zondag 11 juni 2017

Vandaag zijn de winnaars van de 4e dag van de Stienzer Keatsdagen (Germeraad Makelaarspartij)
Heren A klasse: 1. Wim Henk Nicolay, Cor Santema, Hendrik van der Meer, 2. Ale v.d. Galien, Gert-Jan Faber 3. Lieuwe v.d. Werff, Edser Rijpstra, Anneús Oostenbrug
Heren B klasse: 1. Geert v.d. Leest, Nico Woudwijk, Jurjen Jan Koopal, 2. Sito Wagenaar, Fokke Joekema. Verliezersronde: 1. Lieuwe Althof, Wie...ger Holwerda, Theo Miedema, 2. Sander Schouten, Ytzen v.d. Werff, Durk v.d. Schaaf
Dames A klasse: 1. Berber Roosma, Symona de Boer, 2. Hilde Kuipers, Bernou Roosma, 3. Hermanna Miedema, Houkje Bokma, Jolanda van Kooten.
Dames B klasse: 1. Brecht Horstmann, Adri Abma, Manon Santhuizen, 2. Dieneke Hamstra, Hedwig Horstmann, Tjitske Kuipers.

ger