Pearkekeatsen groot succes met meer dan 75 deelnemers

maandag 24 augustus 2015

Beste geklede partuur:
1e prijs: Loltje & Gurbe (Sonja Schepel en Houkje Bokma
2e prijs: Nynke van der Meer & Klaas Meijer
3e prijs: Marjanne Verbeek & Gerrit Jan Sinnema
Aanmoedigingsprijs:
Rudy van der Burg
Welmoed Hellema
Troostprijs:
Nynke Rixt Jukema & Siebren Brouwer
A-Klasse:
Winnaarsronde
1e prijs: Elske Bakker & Hendrik van der Meer
2e prijs: Teatske Miedema & Hielke Miedema
Verliezersronde
1e prijs: Melanie van der Mossel & Age Anne Posthumus
B-Klasse:
Winnaarsronde
1e prijs: Tineke van der Heide & Jaco Hiemstra
2e prijs: Sjoukje Drost & Douwe Anema
3e prijs: Annika Hoekstra & Tjipke Wijma
Verliezersronde
1e prijs: Jessie Oosterhof & Ivar Dijkstra
2e prijs: Jozé Draaisma & Wieger Holwerda
C-Klasse:
Winnaarsronde
1e prijs: Dorithia Jansma & Eelco Jansma
2e prijs: Ackelyne v/d Berg & Rients Dijkstra
3e prijs: Jannie Tadema & Annéus Oostenbrug
Verliezersronde
1e prijs: Astrid Hiemstra & Jaring Hiemstra
2e prijs: Bea de Jong & Arjen de Groot
D-Klasse:
Winnaarsronde
1e prijs: Bea Grijpstra & Jitze Grijpstra
2e prijs: Erna van der Burg & Frank Broersma
Er werd gekaatst om een groot aantal prijzen, aangeboden door de lokale ondernemers: Albert Heijn Stiens 8663, Primera Stiens, Meneer & Mevrouw Hoekstra, Jantina van der Veen 's Travel Club en Hans Woudstra

pk