Uitslagen federatiewedstrijd Stiens 07-08-2015

zondag 9 augustus 2015

2e prijs Ineke de Vries Hallum en Dirk Jan Jensma Hijum
3e prijs Maarten Daaf Alkemade Dronrijp en Sterre Cuperus Oude Leije
Verliezersronde 1e prijs Jan Mark Jensma Hijum en Femke Alberda Dronrijp
2e prijs Marije van der Molen Stiens en Diede Schouten Stiens

Pupillen deelname 12 kaatsers 6 partuur
Winnaarsronde 1e prijs Nynke Adema Hallum en Jesse Kroondijk st. Anna Parochie
2e prijs Demi Broersma Stiens en Johannes van der Kamp Nijland
Verliezersronde 1e prijs Justin de Vries Hallum en Hessel van der Molen Stiens

Schooljeugd/Jeugd 8 kaatsers 3 keer loten Individueel
Winnaar Schooljeugd Wijbe Kor Pijnacker van Ferwert
Winnaar Jeugd Angela Donga van Ferwert

fed
demi
hes
mars
fed2
fed3
marm
jm
jon