Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje pakken winst in Stiens

maandag 20 juli 2015

De eerste omloop mocht Kingma cs het opnemen tegen Gosse Beeksma, Sip Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma. In een zucht hadden Kingma en zijn maten een grote voorsprong te pakken. De uiteindelijk 5-0 werd hen ook nog in de schoot geworpen doordat een retourslag van diezelfde Kingma door Bos tegen zijn eigen maat aan werd geslagen op een afstand van één meter. Na een kleine opleving bleef de telegraaf uiteindelijk staan op 5-2 6-0.
De tweede oploop was tegen het trio Johan Diertens, Erik Haitsma en Willem Heeringa. Deze partij liet eenzelfde verloop zien als de eerste omloop van trio Kingma. Snel een grote voorsprong, waarna de tegenstander weer iets terug mocht komen. De laatste slag in deze partij viel op 3-5 4-6. Willem Heeringa viel halverwege de partij uit met een blessure. Hij mocht van de masseuse uiteindelijk niet verder kaatsen. Uitzendkracht Sjoerd de Jong was bereidt het open gevallen plekje in te vullen. Enkele eerste later verstapte achterinse Bosje zich ook nog eens en even werd gevreesd dat De Jong bij beide partijen om de beurt in moest vallen. Na een korte pause kon Bosje echter de partij vervolgen.
Andere finalist Menno van Zwieten, Laas Pieter van Straten en Pier Piersma hadden een veel lastigere eerste omloop. Tegen Marten Bergsma, Jan Sipke Tuinman en Lennart Adema liep men constant achter de feiten aan. Maar op 4-4 6-6 was het Van Zwieten zelf die een onslaanbare bal produceerde. Ook in het laatste eerste heerste Van Zwieten aan de opslag. Na een 4-0 achterstand in het laatste eerst, maakte hij eigenhandig een einde aan de partij met acht punten op rij.
De halve finale van Van Zwieten cs was tegen Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma. Na een gelijk opgaand begin was het voornamelijk Piersma in het achterperk die zich even liet gelden. Menige opslagbal van Dijkstra belandde “over het kleedje.”
De finale was een gelijk opgaande strijdt met veel fouten aan beide zijden. Uiteindelijk bleek Kingma cs net iets degelijker te zijn door meer ballen tussen te lijnen te brengen en overtuigender perkspel ten opzichte van de tegenstander. De laatste slag in Stiens viel op 4-5 2-6.

foto's Lijkle Spijksma

kcdeb
kcdeb2