Hans Felkers wint premie bij 50+partij in Stiens

zaterdag 13 juni 2015

A-klasse
1e prijs Bouwe van der Veer Winsum, Auke Akkerman Minnertsga en Ludwig Seerden Franeker.
2e prijs Hans Felkers Stiens, Siebe Marra Dronrijp en Douwe Wierstra Holwerd.
B-klasse
1e prijs Henk Porte Leeuwarden - Piet Stellingwerf Harlingen en Gerrie Otter Goutum
2 Douwe Broersma Midlum - Catrinus Kooistra Goenga en Jan de Jong Menaldum
3 Jurjen Dijkstra Nijland - Anton Meekma Wier en Durk van der Schaaf Stiens
1 verl.ronde Hans Hilarides Sint Jacobiparochie Kees Sikkema Dronten en
Ynze Stienstra Baaium .