Leeftijdscategorie en Kleurenkaart

Leeftijdscategorie
De spelers worden op grond van hun leeftijd op 31 december van het voorgaande jaar ingedeeld in de volgende categorieŽn:

CategorieLeeftijd(geboortejaar)
Welpenmeisjes en -jongens 9 jaar of jonger(2008, 2009 en 2010)
Pupillenmeisjes en -jongens 10 of 11 jaar(2006 en 2007)
Schoolmeisjes en -jongens 12 of 13 jaar(2004 en 2005)
Meisjes en jongens 14, 15 of 16 jaar (2001, 2002 en 2003)

Kleurenkaart
Om aan te geven aan welke soort wedstrijden de jeugdleden het beste mee kunnen doen, is de kleurenkaart ingevoerd. Voor het begin van het kaatsseizoen worden testen gedaan in hoever een jeugdlid kan Ďopslaaní. De afstand welke het jeugdlid goed beheerst wordt door onze vereniging gebruikt om het jeugdlid in te delen bij een soort wedstrijd.

De eisen (=opslagafstanden) die hieraan worden gesteld zijn de volgende:

Categorie Rode kaart (Federatie) Groene kaart (KNKB)
Welpenmeisjes 9 meter 12 meter
Welpenjongens 11 meter 14 meter
Pupillenmeisjes 12 meter 15 meter
Pupillenjongens 15 meter 18 meter
Schoolmeisjes 16 meter 19 meter
Schooljongens 19 meter 22 meter

De test wordt regelmatig tijdens een van de trainingen gehouden. Ook kan de test op verzoek na het competitiekaatsen gedaan worden. Het bepalen van de gehaalde afstand en toekennen van de kaarten wordt vanuit de trainers en TC geregeld.