Verenigingsinformatie

Wat je als lid van kaatsclub "de Boer" moet weten

Contributie 2018

Senioren en Junioren € 30,--
Jeugd                       € 30,--
Subsidianten             € 10,--
In overleg met de penningmeester kan er in termijnen worden betaald.

Overige kosten

Competitiekaatsen junioren en senioren € 5,-- per seizoen
Ledenkaatsen junioren en senioren        € 5,-- per wedstrijd

Entree hoofdklassepartij

Sinds 2016 is door het bestuur vrije entree geďntroduceerd. Ook in 2018 zal de entree wederom gratis zijn.

Algemeen

Bankrekeningnr: ABN-AMRO 47.73.44.666
Tel. kaatsveld: 06 - 39470389
Website: www.kcdeboer.nl
E-mail: K.C de Boer

Opgave/opzegging

Opgave van nieuwe leden kan bij ieder bestuurslid of de competitieleider
Opzegging voor 1 januari bij de ledenadminstratie
Tineke Jansma, Wythusterwei 70, Stiens. tel. 058 257 2590
e-mail.


Ereleden

Leden van verdienste

Karst Anema
Frans Bikowski
Jaap Kerstma

Piet Santema
Geert van der Leest
Tineke Jansma
Rinske Wiersma
Anneus Oostenbrug
Hans Zwart
Jan Leijenaar